fira varmt öppningen av projektet "radiokniv" för medicinsk utrustning från Ningbo Chaoping Intelligent Technology Co., Ltd. i Peking den 3 augusti

2020-07-07

Den 3 augusti 2013 öppnades vårt företags investeringsprojekt för "medicinsk utrustning" vågkniv "tumörbehandlingsinstrument officiellt och sattes i drift i marinens allmänna sjukhus. Cyberkniv, även känd som "stereotaktisk kirurgisk plattform", "cyberkniv" eller "datorkniv", är den senaste stereotaktiska strålbehandlingsutrustningen i världen. Det kan behandla tumörer i alla delar av kroppen. Endast en till fem gånger bestrålning kan döda tumörvävnaden. Det är den enda formen av kroppsstrålkirurgi som kombinerar fördelarna med "inget sår, ingen smärta, ingen blödning, ingen anestesi och kort återhämtningsperiod". Patienter kan åka hem efter operationen.

Samma dag hölls det akademiska forumet för vågsabrar över Taiwansundet i marinens allmänna sjukhus. Experter och forskare från cancerläkemedelsområdet från båda sidor av Taiwansundet samlades. Herr Xu Yiping, styrelseordförande för vårt företag och MS. Cai Saijun, general manager deltog i forumet. Med fokus på temat "vård av liv och tumörhälsa" kommer forumet att diskutera behandling och tillämpning av radiokniv vid tumörsjukdomar.

  • QR